ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Вступ

Це Повідомлення про Конфіденційність у загальному розумінні описує шляхи, якими компанія «Др. Редді’с», її філії, дочірні компанії та юридичні особи («Др. Редді’с»/«Компанія»/«ми»/«наші») збирають, зберігають, використовують, обробляють інформацію та розпоряджаються інформацією про фізичних осіб, включно з її працівниками, замовниками, постачальниками, КОЛ-спеціалістами, пацієнтами та медичними працівниками («Суб’єкт даних»/«Ви»/«Ваш»), відповідно до чинного законодавства про конфіденційність. Залежно від категорії суб’єкта даних, до якої Ви належите, більш детальну інформацію про діяльність компанії «Др. Редді’с» з обробки Вашої особистої інформації, особистої інформації, що не підлягає розголошенню, або будь-яких відомостей, пов’язаних з клінічними випробуваннями (разом і окремо — «Персональні дані»), Ви знайдете в документах, посилання на які подані нижче (див. розділ «Як будуть використовуватися особисті дані?»). У контексті Повідомлення про Конфіденційність, «Др. Редді’с»/«Компанія»/«ми» або «наші» позначатимуть компанію, яка вважається контролером Ваших особистих даних; щоб визначити, яка компанія є контролером Вашої особистої інформації, перегляньте розділ «Ідентифікаційні дані й контактні дані контролера та уповноважених осіб з Глобального Захисту Персональних Даних» нижче.

Зобов’язання

«Др. Редді’с» зобов’язується захищати конфіденційність Персональних Даних та відповідально поводитись з ними, відповідно до Регламенту 2016/679 («Загальне положення про захист даних» або GDPR, взаємозамінно) та іншого відповідного законодавства про конфіденційність у країнах здійснення нашої діяльності.

Ми свідомо не збираємо, не використовуємо і не розголошуємо Персональні Дані неповнолітніх осіб, які не досягли 18 років, без попередньої згоди особи, яка несе батьківську відповідальність (наприклад, батьків чи опікуна), отриманої шляхом прямого контакту в режимі офлайн. Ми надамо особі, яка несе батьківську відповідальність, відповідну інформацію стосовно обробки Персональних Даних дитини.

«Др. Редді’с» завжди оброблятиме Ваші Персональні Дані відповідно до «Глобальної Системи Конфіденційності Даних», а також інших документів, посилання на які містяться в цьому тексті. Глобальна Система Конфіденційності Даних розміщена на головній сторінці компанії.

Як використовуватимуться персональні дані?

Нижче Ви дізнаєтеся, як компанія «Др. Редді’с» обробляє Ваші Персональні Дані, залежно від категорії суб’єкта даних, до якої Ви належите.

1.    Якщо Ви працівник, замовник, постачальник, КОЛ-спеціаліст, медичний працівник «Др. Редді’с», ознайомтеся з нашою «Глобальною Системою Конфіденційності Даних», а також іншими документами, посилання на які містяться в цьому тексті, щодо того, як «Др. Редді’с» обробляє Ваші Персональні Дані, щодо правових засад такої обробки та зберігання даних, кому ми їх розкриваємо; а також щодо інформації про міжнародну передачу Ваших даних.

2.    Якщо Ви пацієнт, який бере участь у клінічних випробуваннях компанії «Др. Редді’с», ознайомтеся з нашою «Глобальною Системою Конфіденційності Даних», а також іншими документами, посилання на які містяться в цьому тексті, щодо того, як «Др. Редді’с» обробляє Ваші персональні дані, щодо правових засад такої обробки та зберігання даних, кому ми їх розкриваємо; а також щодо інформації про міжнародну передачу Ваших даних.

Кому ми розкриваємо Ваші Персональні Дані? Чи будуть мої дані передаватися за межі Європейського економічного простору?

Ваші Персональні Дані можуть бути передані контролером даних відповідно до законодавчих або договірних вимог. Крім того, ми також можемо передавати Ваші Персональні Дані стороннім постачальникам послуг (зокрема, серед іншого, з метою виконання розрахунку заробітної плати, оплати за проживання, бронювання проїзних квитків, винагородження працівників, надання довідки на підтвердження стажу роботи, оформлення виїзних документів, відшкодування витрат, в діловому електронному листуванні та ін.) у межах, дозволених місцевим законодавством щодо захисту персональних даних.

Додатково, Ваші Персональні Дані можуть бути розкриті

1.   відповідно до дозволу або вимог чинного законодавства або нормативних положень. У такому випадку ми будемо намагатися розкривати лише інформацію, яка вимагається за певних обставин;

2.   на виконання вимог юридичних процесів, таких як ордери на обшук, повістки в суд або постанови суду;

4.   з метою захисту прав і майна компанії «Др. Редді’с»; або

5.   у надзвичайних ситуаціях або в разі необхідності, для захисту безпеки людини або групи людей

Інформацію про міжнародну передачу Ваших Персональних Даних компанією «Др. Редді’с» Ви можете знайти у відповідному інформаційному документі, як описано в розділі «Як використовуватимуться персональні дані?» вище.

Компанія «Др. Редді’с» докладає всіх зусиль для того, щоб до Ваших Персональних Даних, які підлягають передачі, застосовувався той самий режим захисту, як і місцево. Крім того, Компанія забезпечить, щоб сторонні постачальники послуг вживали відповідних технічних та інших заходів для захисту безпеки та конфіденційності Ваших Персональних Даних.

Як довго «Др. Редді’с» зберігатиме Ваші Персональні Дані?

Ваші Персональні Дані зберігатимуться протягом періоду, дозволеного чинним законодавством країн здійснення нашої діяльності. За винятком випадків, коли це дозволено або вимагається чинним законодавством або нормативними положеннями, «Др. Редді’с» намагається зберігати Ваші Персональні Дані лише той час, протягом якого ці дані вважатимуться необхідними для виконання цілей, задля яких вони були зібрані (зокрема, з метою виконання юридичних, бухгалтерських або інших вимог або зобов’язань зі звітності). Замість того, щоб знищувати або стирати Ваші Персональні Дані, ми можемо зробити їх анонімними, щоб їх не можна було зв’язати з Вами або відстежити Вас.

Ваші права

1.   Ви маєте право подати запит на доступ до Ваших Персональних Даних і їхнє виправлення або видалення, обмежити їхню обробку, а також переносимість даних.

2.   Якщо Ви надали згоду на обробку Ваших Персональних Даних, Ви маєте право (за певних обставин) відкликати цю згоду в будь-який час, що не вплине на законність обробки до відкликання Вашої згоди.

3.   Ви можете надати запит на перегляд, перевірку або виправлення Ваших Персональних Даних.

4.   Ви можете подати скаргу до нашого Відділу із Захисту Даних, якщо вважаєте, що ми не виконали вимог чинного законодавства щодо захисту Ваших Персональних Даних. Якщо Ви вважаєте, що компанія «Др. Редді’с» не забезпечила дотримання Ваших прав належним чином, Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу.

Примітка:

I.   Таке спілкування повинно відбуватися в письмовій формі.

II.   У випадку коли Ви здійснюєте будь-яке із своїх прав, ми можемо вимагати від Вас надання конкретної інформації, щоб ми могли підтвердити Вашу особу. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до нашого Відділу із Захисту Даних.

III.   Права не є абсолютними. Є випадки, коли чинне законодавство чи нормативні положення дозволяють або вимагають від нас відмовити у здійсненні Ваших прав. Окрім того, Ваші Персональні Дані можуть бути знищені, стерті або зроблені анонімними відповідно до наших зобов’язань та практики збереження записів та принципу мінімізації даних.

Контролер даних

Компанія «Др. Редді’с» є контролером і може також обробляти Ваші Персональні Дані в контексті відповідних законів і положень про захист Персональних Даних / Щоб визначити, хто вважається контролером Ваших Персональних Даних, зауважте, що:

a)   Якщо Ви працівник «Др. Редді’с», контролером Ваших Персональних Даних є компанія, з якою Ви підписали трудовий договір.

b)   Якщо Ви замовник/постачальник/КОЛ-спеціаліст/медичний працівник, контролером Ваших Персональних Даних є компанія, з якою Ви підписали контракт.

c)   Якщо Ви пацієнт, який бере участь у клінічних випробуваннях, контролером Ваших Персональних Даних є компанія, з якою Ви підписали форму угоди/згоду.

Заходи

Компанія «Др. Редді’с» повинна вжити технічних та організаційних заходів, необхідних для забезпечення безпеки Персональних Даних. Персональні Дані мають бути захищеними від несанкціонованого розголошення або будь-якої форми незаконної обробки. Заходи забезпечують відповідність застосовним вимогам та рівень безпеки, який відповідає характеру даних, що підлягають захисту, та ризикам, які виникають під час обробки таких даних.

Реалізація

«Др. Редді’с» несе відповідальність за впровадження та забезпечення дотримання чинного законодавства про захист даних. Процедури обробки Персональних Даних сторонніми особами відповідно до договірної угоди мають бути визначеними у письмовій формі. «Др. Редді’с» має переконатись у тому, що третя сторона, з якою укладено угоду, обробляє дані належним чином і дотримується принципів, викладених у Глобальній Системі Конфіденційності Даних, включно з іншими документами, посилання на які містяться в цьому тексті, і Повідомленням про Конфіденційність. У разі якщо третя сторона не зможе забезпечити належну безпеку Персональних Даних, «Др. Редді’с» може на власний розсуд розірвати договір з третьою стороною.

Поправки до цього Повідомлення про Конфіденційність

«Др. Редді’с» може періодично вносити зміни до Глобальної Системи Конфіденційності Даних, включно з іншими документами, посилання на які містяться в цьому тексті, і до цього Повідомлення про Конфіденційність, з метою відображення змін у своїх юридичних або регуляторних зобов’язаннях або в наших процедурах поводження з Вашими Персональними Даними. Про будь-які поправки/зміни до Глобальної Системи Конфіденційності Даних, включно з іншими документами, посилання на які містяться в цьому тексті, і до цього Повідомлення про Конфіденційність, буде повідомлено належним чином.

Зворотний зв’язок

Якщо у Вас виникнуть запитання щодо нашої політики та практики конфіденційності, або будь-якого занепокоєння, просимо звернутися до нашої уповноваженої особи із захисту даних:

ID ел. пошти: dataprivacy@drreddys.com

Адреса: Уповноважена особа із захисту даних,

«Др. Редді'с Лабораторіз Лімітед»

(Dr. Reddy's Laboratories Limited)

№ 8-2-337, Шосе № 3,

Банджара Хіллз,

Гайдарабад - 500034,

Індія